Komunikuj się lub zgiń.

Wszyscy o tym wiedzą i… wszyscy giną w męczarniach niezrozumienia i frustracji wynikającej z niezałatwienia spraw po swojej myśli.

A więc:

  1. Nikt nigdy cię nie zrozumie tak, jak ty sam siebie. Zrozum to wreszcie J
  2. O tym, czy ktoś zrozumiał Twój przekaz, decyduje odbiorca!
  3. Jak nie będzie chciał Cię zrozumieć, to tego nie zrobi. Koniec kropka.

A zatem nieważna jest tylko i wyłącznie świadomość przekazu, treści, świadomość znaczenia komunikacji niewerbalnej, świadomość istnienia szumu.

Co jest zatem ważne?

  1. Odbiorca musi chcieć Cię słuchać. To, czy będzie chciał, zależy również od Ciebie.
  2. Ty musisz chcieć słuchać odbiorcy, czy przekaz do niego dotarł i jaka jest jakość informacji: oczekiwanej, wytworzonej i dostarczonej.

Znam wiele organizacji i ich współpracowników, którzy spędzili setki godzin na szkoleniach z obszaru komunikacji, werbalnej, niewerbalnej, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, autoprezentacji, wystąpień publicznych, storytellingu…. I NADAL NIE WIEDZĄ JAK SIĘ KOMUNIKOWAĆ. Czy jest możliwa organizacja bez błędów w komunikacji? NIE, NIE MA TAKIEJ MOŻLIWOŚCI. A czy jest możliwa organizacja, gdzie wiedzą jak się komunikować? Oczywiście, że tak.

Nie chodzi o to, że będziemy wiedzieli, jak mówić, że ma być kontekst, komunikat, kodowanie, dekodowanie, sprzężenie zwrotne, szum… Chodzi o to, że będziemy chcieli zrobić komunikację otwartą, skuteczną i partnerską. Chodzi o INTENCJĘ chęci rozumienia nadawcy.

Żeby to zaistniało musimy pamiętać o dwóch pytaniach.

Pytanie pierwsze: Kto decyduje o skuteczności komunikacji? ODBIORCA.

Pytanie drugie: Kto jest odpowiedzialny za to, aby komunikacji była skuteczna? NADAWCA.

Ta sprzeczność w rozumieniu komunikacji powoduje chaos w organizacjach, w projektach i prostych zadaniach, którego podłożem są tzw. błędy komunikacyjne. Przy czym błędów komunikacyjnych samych w sobie nie ma, jest brak słuchania, która warunkuje rozumienie. Faktem jest, że każdy z nas dysponuje pewnym stylem komunikacji, całym repertuarem umiejętności wynikającym z naszej osobowości, charakteru, przekonań i wartości. Warto go poznać, podobnie jak styl, narzędzia, przekonania i wartości organizacji pomiędzy którymi dochodzi do interakcji i komunikacji.

https://szkola.pm/produkt/zaawansowany-warsztat-komunikacji-managerskiej/

A zatem nie bij piany, tylko zacznij słuchać. Włącz uszy, oczy i chęć rozumienia. Zacznij od siebie. Działaj.