Nasza współpraca z uczelniami regionu nabiera rozpędu. Zarządzanie projektem rozwojowym – takie szkolenie zrealizowaliśmy dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Była praca zespołowa, komunikacja a przede wszystkim świetna atmosfera. Szkolenie prowadziła Joanna Pauly
https://szkola.pm/
foto Sekcja Prasowa UŚ