W dobie gwałtownych przemian, rewolucji technologicznej (przemysł 4.0) model wielokrotnej zmiany nikogo już nie dziwi, wygrywa elastyczność, szybkość reagowania na zmiany i umiejętność  dostosowania się do warunków rynkowych. Transformacja w kierunku Przemysłu 4.0 stanowi od wielu lat przedmiot badań ekonomistów, jak i specjalistów, w tym inżynierów, statystyków, informatyków. Wśród znaczących opracowań znajduje się m.in. raport opracowany przez Homeland Security Research Corp. (HSRC) pt. „Industry 4.0 Market and Technologies – 2018-2023 – Focus on Europe” oraz opracowanie zatytułowane „Industrie 4.0 in der Nahrungsmittelindustrie„.

Termin Przemysł 4.0 czyli czwarta rewolucja przemysłowa, ogłoszono w 2011 r. podczas targów w Hanowerze. Jest to trend odpowiadający dynamicznie zmieniającym się potrzebom rynku, polegający na niwelowaniu różnic pomiędzy sferą fizyczną a cyfrową. Przemysł 4.0 oznacza wyższą wydajność, poprawę efektywności produkcji, obniżenie jej kosztów, większą szybkość i skalę produkcji, a także lepsze produkty i usługi dzięki gromadzeniu i przetwarzaniu informacji w czasie rzeczywistym. Koncepcja opiera się na trzech głównych elementach:

  • Internet Rzeczy oraz systemy CPS (Cyber-Physical Systems),
  • obsługa dużej liczby danych (Big Data),
  • zaawansowane analizy (BA/BI),

Digitalizacja wywiera również duży wpływ na zmiany w zarządzaniu projektami we wszystkich branżach. Obserwuje się obecnie zjawisko projektyzacji polegające na rosnącym znaczeniu zarządzania projektami w działalności organizacyjnej. Wywołuje ono konsekwencje dla organizacji, ale również pojedynczych osób i całej gospodarki. Wymaga zmiany podejścia do zarządzania organizacjami oraz planowania i rozwoju swojej kariery zawodowej.

Likwidacja wielu miejsc pracy wynikająca z rozwoju technologicznego jest zjawiskiem równoległym do rosnącego zapotrzebowania na specjalistów tj. automatycy, robotycy, analitycy, czy eksperci ds. symulacji. Powołując się na informacje podawane przez Forbes, zawód kierownika projektu można uznać za zawód przyszłości. Stwierdzenie to wynika nie tylko z nastawienia na myślenie projektowe oparte na kluczowych kompetencjach związanych z zarządzaniem projektami, ale także na potrzebie kształtowania wysokiego poziomu umiejętności zarządzania zmianą, dostosowywania się do wyzwań stawianych przez środowisko biznesowe oraz nastawieniu na realizację potrzeb klientów.

Komisja Europejska wymienia tzw. myślenie projektowe jako jedną z 10 kompetencji przyszłości. Zawód kierownika projektu rozwija się w błyskawicznym tempie, rośnie liczba ofert pracy, gdyż coraz więcej firm wdraża projektowe systemy zarządzania. Nie ma branży i sektorów, w których nie realizuje się projektów.

Zarządzanie projektami same w sobie jest obszarem zawodowo prestiżowym, jednak wiąże się z wieloma trudnościami, które wynikają ze zróżnicowania oraz poziomu wymaganych kwalifikacji. Od kierowników projektu wymaga się dobrze rozwiniętych kompetencji praktycznych tj. organizacji projektu, zarządzania czasem, zmianą, zakresem, finansami, zasobami, budżetem, interesariuszami, ryzykiem jakością czy samego myślenia analitycznego. Jednakże stawiane wyzwania płynące zarówno z wymagań klientów jak również zmian w otoczeniu projektowym powodują, że w dobie przemysłu 4.0 od kierownika projektu przede wszystkim zaczyna się wymagać zarówno kompetencji praktycznych jak i behawioralnych tj. komunikacja interpersonalna, przywództwo, zarządzanie konfliktem, czy przedsiębiorczość i kreatywność.

Szeroki zakres oraz mnogość obowiązków kierowników projektu wymagają od osób zajmujących te stanowiska ciągłego rozwoju. Zarządzanie projektami to praca z ludźmi i dla ludzi. Zespół natomiast potrzebuje przywódcy, który poprowadzi go do celu. Dlatego też, aby osiągnąć pozycję lidera w swojej drużynie nie można stać w miejscu. Innowacyjne szkolenia kompleksowo kształcą i rozwijają umiejętności osób zarządzających projektami sprawiając, że każdy może stać się autorytetem w tej dziedzinie oraz z sukcesem realizować kolejne projekty. Szkolenia w równym stopniu rozwijają kompetencje miękkie jak i praktyczne, gdyż tylko zachowanie tej równowagi pozwoli na stanie się liderem w zarządzaniu projektami zwłaszcza w przemyśle 4.0

Nie pozwól wyprzedzić się innym i już dziś zacznij zarządzać projektem swojego rozwoju!