to program dla wymagających, otwartych i zaangażowanych przedstawicieli edukacji

 

Coraz częściej nauczyciel staje się liderem, a dyrekcja szkoły korzysta z narzędzi zarządczych sprawdzających się w biznesie. Tego właśnie uczymy w Akademii. Nasz projekt powstał na bazie wieloletnich doświadczeń i współpracy z placówkami oświatowymi. To 64 godziny zajęć w obszarze: umiejętności komunikacyjnych, relacji, autoprezentacji, przywództwa w oświacie i edukacji, budowania autorytetu, budowania zespołu, zarządzania konfliktem, negocjacji.

Dzięki intensywnej pracy warsztatowej, w tym opartej o studium konkretnych przypadków, gier szkoleniowych, ćwiczeń, autorefleksji i zadań zespołowych, uczestnicy szkolenia stają się liderami dla swojej klasy i członkiem zespołu w gronie nauczycielskim. Są świadomi swojej wartości, konsekwentnie budując swój przekaz, markę osobistą i markę szkoły.

Program:

  1. Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych.
  2. Narzędzia coachingowe i mentoringowe.
  3. Przywództwo w oświacie i edukacji.
  4. Budowanie zespołu i budowanie relacji.

Szczegółowy opis oraz program Akademii zobaczysz tutaj

* * *

Zapraszamy do współpracy!
tel. +48 32 7261134
e-mail: [email protected]