Pracownik Biurowy – bezpłatny kurs zawodowy!

Nie skończyłeś jeszcze 30 lat i chcesz pracować jako pracownik biurowy to zapraszamy na bezpłatny kurs zawodowy! Rozpoczynamy nabór do projektu unijnego „Zobacz perspektywy zawodowe z POWER”. Co ważne, szkolenia są bezpłatne a jego uczestnicy otrzymują stypendium za udział, mają zapewnione płatne staże.
Liczba uczestników jest ograniczona a nabór zamykamy 21 grudnia.

Szkolenie rozpoczyna się 7 stycznia.

Skontaktuj się z nami tel. 32 726 11 34, mail: [email protected]

Oto szczegóły projektu

Pracownicy biurowi gromadzą, przechowują, analizują i wyszukują dokumenty i informacje niezbędne do podejmowania decyzji oraz sprawnego funkcjonowania firm, urzędów, administracji, organizacji. Wykorzystują obowiązujące akty prawne i instrukcje. Obsługują urządzenia techniki biurowej. Szkolenie ma na celi przygotowanie uczestników do zawodu pracownika biurowego oraz nabycie przez nich umiejętności obsługi komputera oraz pakietu programów biurowych Microsoft Office, jak również poznanie podstawowych obowiązków pracownika biurowego.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • Wiedza i umiejętności w zakresie wykorzystania komputera w pracy biurowej,
 • Praktyczne umiejętności korzystania z programów Microsoft Word, Excel i Power Point,
 • Wiedza z zakresu podstawowych technik informatycznych i komunikacyjnych,
 • Wiedza z zakresu zarządzania projektami.

PROGRAM

Liczba godzin dydaktycznych: 152 godzin

 1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych
 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami
 3. Przetwarzanie tekstów
 4. Arkusze kalkulacyjne
 5. Grafika managerska i prezentacja
 6. Organizacja pracy biurowej
 7. Korespondencja biurowa
 8. Podstawy zarządzania projektami
 9. Zarządzanie interesariuszami w projekcie
 10. Zarządzania zakresem, czasem, zasobami, kosztami, ryzykiem w projekcie
 11. Monitorowanie projektu

Dokumenty do pobrania:
Formularz Zgłoszeniowy
Oświadczenie Uczestnika Projekt – RODO 
Oświadczenie

Kontakt
BIURO PROJEKTU „Zobacz perspektywy zawodowe z POWEREM”
ul. Dworcowa 43, piętro I
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 726 11 34
mail: [email protected]