Przywódcą się nie staniemy, tylko nim jesteśmy i od naszych umiejętności w tym obszarze zależy, czy  projekt osiągnie swoje cele. Warto pamiętać, że aby dobrze zarządzać projektem i organizacją najpierw należy zarządzać sobą.  Samoprzywództwo i związana z nim samoświadomość są kluczowe dla rozwoju każdego przywódcy.

Proponowany warsztat dotyczyć będzie przywództwa w zarządzaniu projektami, rozumienia pojęcia leadership oraz zarządzania artefaktami projektowymi a przez to zespołem. Karty (Samo)Przywództwa, narzędzie wykorzystane w trakcie ćwiczeń, pozwalają na poznanie: swoich wartości i komunikowania swojego stylu przywództwa, mocnych i słabych stron, obszarów do doskonalenia i tych stylów przywództwa, których musimy się nauczyć.

Celem warsztatu będzie uświadomienie uczestnikom, jak kluczowe w przywództwie jest poznawanie siebie i rozwijanie samoświadomości.

Zapraszamy na warsztaty realizowane dla PMI Poland Chapter Oddział Śląsk.

Termin: 22 maj

Zapisy: https://warsztaty-maj-2018-slask.syskonf.pl/