Coaching w środowisku projektowym jest tematem szerokim. Jego zastosowanie jest możliwe na każdym etapie zarządzania projektem w każdym procesie, w tym w procesie samego zarządzania projektem i przyjętego sposobu pracy z ludźmi. Jest możliwy jako coaching indywidualny i grupowy na każdym etapie struktury zespołu i organizacji.

Poza wyżej wymienionymi zastosowaniami coaching jest przydatny jako coaching osobisty, kariery i przywództwa szczególnie przydatny w przypadku takich czynników jak:

 • wypalenie zawodowe
 • stres
 • rozwój kompetencji zawodowych
 • zmiana miejsca w zespole (zmiana kompetencji zawodowych)
 • wspomagania poszczególnych faz rozwoju zespołu
 • wspomaganie poszczególnych faz realizacji projektu.

 

Najczęstsze problemy występujące w zespołach projektowych są następujące:

 • niska motywacja, brak zaangażowania szczególnie wobec przeciążenia pracą,
 • niechęć do zmian,
 • brak umocowania kierownika projektu i całego zespołu w organizacji.

 

Zastosowane poniżej pytania coachingowe są pomocne przy pracy w środowisku projektowym

W odniesieniu do niskiej motywacji, braku zaangażowania szczególnie wobec przeciążenia pracą:

 • Jak mogę Ci pomóc?
 • Czego potrzebujesz, aby zwiększyć swoją dostępność?
 • Dlaczego tak uważasz?
 • Skąd wzięło się Twoje przekonanie o projektach?
 • Jakie są Twoje doświadczenia w tym zakresie?
 • Czego się obawiasz?
 • Co poszło nie tak?
 • Co można zrobić, aby tego uniknąć w tym projekcie?
 • Co było dobre w tym doświadczeniu?
 • Jak wyobrażasz sobie idealną pracę w tym projekcie?
 • Co musiałoby się stać, abyś zmienił podejście?
 • Czego oczekujesz ode mnie?
 • Co by musiało się stać, aby Twój komfort czasowy był większy?
 • Co jest ważne i pilne, a co mniej istotne?
 • Z czego możesz zrezygnować?
 • Czego oczekujesz ode mnie, a czego od Twojego bezpośredniego przełożonego?
 • Jakie są Twoje priorytety?
 • W czym mogę Ci pomóc?
 • Kto mógłby Ci pomóc?
 • Ile czasu potrzebujesz na wykonanie tego zadania?
 • Jakie warunki musisz mieć, aby sprawnie wykonać to zadanie?
 • Co możemy zrobić w przyszłości, aby uniknąć takiej sytuacji?

Pytania w odniesieniu do niechęci do zmian:

 • Czego konkretnie się obawiasz?
 • Jakiego wsparcia potrzebujesz, aby przezwyciężyć obawy?
 • Co dobrego może się stać, jeśli będziesz aktywnym uczestnikiem zmiany?
 • Co się stanie jeśli się zaangażujesz?
 • Co się stanie jeśli się nie zaangażujesz?
 • Co możesz stracić?
 • Co możesz zyskać?
 • Co byś zrobił, jeśli miałbyś pewność, że sobie poradzisz?
 • Jakie masz zasoby?
 • Czego Ci brakuje?
 • Jak możesz to uzupełnić?

 

Do problemu braku umocowania kierownika projektu i całego zespołu w organizacji pytania mogą być następujące:

 • Czego potrzebujesz, aby czuć się bardziej komfortowo?
 • Co Cię powstrzymuje przed zaangażowaniem się w projekt?
 • Jakiego poziomu relacji oczekujesz ode mnie?
 • Jak wyobrażasz sobie naszą współpracę?
 • Jakiego podejścia w zarządzaniu zespołem oczekujesz ode mnie?
 • Jak wyobrażasz sobie proces delegowania zadań?
 • Czego chcesz nauczyć się ode mnie?
 • Co Ci konkretnie przeszkadza, w fakcie, że nie mam wiedzy merytorycznej z Twojego obszaru?

Faza inicjowania projektu i planowanie projektu jest szczególnie kluczowa dla powodzenia całego projektu, gdyż jakiekolwiek błędy popełnione na tym etapie dają znać w całym cyklu życia projektu. Stosowanie narzędzi coachingowych w poszczególnych fazach cyklu życia projektu pozwala na osiągnięcie różnych celów skutecznego kierownika projektu i organizacji:

 1. Pozwala na poszerzenie świadomości osób uczestniczących w realizacji projektu od momentu jego planowania do jego zakończenia.
 2. Pozwala na zintegrowanie interesariuszy projektu z wizją i celami projektu oraz przyjętą metodą realizacji projektu.
 3. Pozwala na umiejscowienie projektu w organizacji tak, aby jego skuteczność była jak najwyższa przy jednoczesnym zarządzaniu procesem zarządzania zasobami ludzkimi w całej organizacji.
 4. Pozwala na zorganizowanie struktury projektu w sposób pozwalający na osiągnięcie celów projektu i jednoczesnym minimalizowaniu ryzyk projektowych.

 

Podsumowanie

Jak wspomnieliśmy na samym początku środowisko projektowe to słabo rozpoznany dotychczas obszar rozwoju coachingu a jednocześnie obszar ten jest ogromnym miejscem eksploracji biznesowej i zawodowej i z racji mojego doświadczenia zawodowego a także znajomości charakteru pracy project managera, jej zmienności, poziomu stresu i odpowiedzialności, obszar ten stał naturalnym polem rozwoju zawodowego.

Podjęłam trzy obszary zastosowania coachingu: model pracy coachingowej na etapie budowania zespołu, narzędzia coachingowe wykorzystywane w cyklu życia projektu oraz typowe problemy związane z celami osobistymi, zawodowymi i przywództwem wśród project managerów i członków zespołów projektowych.

Zapraszamy do podjęcia dyskusji w obszarze rozwoju coachingu w środowisku projektowy.

Skontaktuj się z nami – www.szkola.pm.

 

Autor: Joanna Pauly – Dyrektor Generalna Szkoły.PM®