Na szkoleniu uczestnicy nie tylko poznają przede wszystkim logikę zarządzania projektami. Program szkolenia jest oparty na wytycznych IPMA* i zgodny z wytycznymi kompetencji IPMA (NCB 4.0) na poziomie D.

Kurs jest podstawą do przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego IPMA na poziomie D, a tym samym przygotowuje do pełnienia funkcji członka zespołu projektowego oraz kierownika projektu dla małych i średnich przedsięwzięć.
W ramach programu „Certyfikat dla studenta” cena szkolenia dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia wynosi jedynie 1230 zł.

Certyfikat dla studenta to nie tylko okazja do zdobycia umiejętności, które pomogą z sukcesem rozpocząć drogę zawodową. To również inwestycja w przyszłość. Project manager to zawód wymieniany wśród najbardziej rozwijających się zawodów, na które popyt będzie rosnąć w ciągu następnej dekady.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
• to kompleksowe szkolenie uczące najważniejszych kompetencji potrzebnych do zarządzania projektami,
• to inwestycja w dobry start na rynku pracy,
• koszt szkolenia to tylko 31% ceny regularnej,
• to bardzo dobre przygotowanie do egzaminu IPMA D – zdawalność egzaminu IPMA-D wśród naszych kursantów wynosi 95,5%,
• szkolenie prowadzone jest przez Akredytowaną Jednostkę Szkoleniową IPMA,
• praktyczny wymiar szkolenia – uczymy głównie w formie warsztatowej, pracując na case study, teoria ograniczona jest do niezbędnego minimum, resztę poznaje uczestnikw trakcie indywidualnej pracy,
• kurs przygotowuje do natychmiastowej pracy w zespołach projektowych.

Dlaczego tak atrakcyjna cena?

Szkolenie jest realizowane w ramach programu „Certyfikat dla Studenta”, którego celem jest udostępnienie studentom międzynarodowych certyfikacji oraz podniesienie ich kwalifikacji na rynku pracy. „Certyfikat dla Studenta” to element działań APAULY GROUP sp. z o.o. w ramach Polityki Społecznej Odpowiedzialności Biznesu firmy.

Harmonogram zjazdów

I 6-8.04
II 13-15.04
III 27-29.04
IV 11-13.05
* International Project Management Associaction