Na etapie planowania projektu po ustaleniu jego celów i zakresu pomocny jest następujący schemat:

model T-GROW

Powyższy rysunek wskazuje przebieg modelu T-GROW, który jest narzędziem bardzo często wykorzystywanym na etapie planowania projektu. Pomocne w zastosowaniu tego narzędzia są pytania zawarte w poniższej tabeli:

zestawienie przydatnych pytań T-GROW

Pytania zawarte w tabeli pozwalają na przejście przez proces planowania, jednakże nie wyczerpują możliwości zastosowania również innych pytań czy technik coachingowych. Są to jedynie przykładowe pytania, jakie można zadać zespołom, organizacji i kierownikowi projektu, natomiast od rodzaju i złożoności projektu zależy, w jaki sposób będziemy pracowali z klientem przy zastosowaniu tego narzędzia.

Joanna Pauly – Dyrektor Generalna Szkoły.PM®