Cele firmy mogą wydawać się członkom zespołu arbitralne. Do zadań kierownika należy uświadomienie zespołowi jak projekt, który ma być przez niego realizowany, wpasowuje się w strategię biznesową firmy. Zrozumienie celu projektu i umiejscowienie go w celach firmy daje pracownikom poczucie własności, stają się bardziej wydajni i podążają w tym samym kierunku. Zespół jest potrzebny nie po to, żeby osiągnąć cel zbiorowy, ale po to, żeby dostosować do niego cele indywidualne.

Najbardziej skuteczne jest zawsze określanie celu w postaci zapisu SMARTER (poszerzonego SMART) i co jest szczególnie ważne w pozytywny i dość krótki sposób. Cele projektowe powinny być zwięzłe, niektórzy próbują określać liczbę wyrazów w zdaniu – nie jest to konieczne, jednak należy przyjąć zdroworozsądkowo, że cel powinien być zasadniczo krótkim zwięzłym pozytywnym zdaniem.

Przykładowe pytania ujęte są poniżej w rozbiciu na poszczególne elementy składowe modelu SMARTER:

S – Szczegółowy, specyficzny, prosty, określony

 • Co jest twoim celem?
 • Co chcesz osiągnąć?
 • Co chcesz, aby było celem na tej sesji?
 • Jaki jest twój cel?
 • Od czego w pierwszej kolejności chciałbyś zacząć?
 • Co oznacza dla Ciebie „……”?
 • Do czego większego Cię to doprowadzi?
 • Jakie będziesz miał korzyści z tego?
 • Po co Ci to?

M – Mierzalny (kryteria sukcesu, ile, parametr)

 • Po czym poznasz, że osiągnąłeś swój cel?
 • Skalowanie
 • Jakie czynniki, parametry, warunki… będą stanowiły o osiągnięciu celu?
 • O ile ma się zmniejszyć/ zwiększyć …….?
 • Jaka będzie ta zmiana?

A – Ambitny, akceptowalny

 • Na ile ten cel w skali (np. ) od 1 do 10 jest dla Ciebie ważny?
 • Co to znaczy, że masz (np.) 3?
 • To co jest dla Ciebie najważniejsze? – można zapytać klienta, jaką chce przyjąć skalę
 • W jaki sposób chciałbyś to zwizualizować? – klient czasami nie potrafi pracować na cyfrach, skali itp., może np. chcieć namalować koło i podzielić na elementy
 • Co zyskasz dzięki osiągnięciu tego celu?

R – Realistyczny, możliwy do osiągnięcia

 • Jak w sakli od 1-10 oceniasz swoje możliwości na osiągnięcie swojego celu?
 • Co już masz?
 • Co umożliwi Ci osiągnięcie celu?
 • Co już potrafisz?
 • Jakie jest twoje doświadczenie?
 • Jakie mogą być trudności?
 • Co może cię hamować powstrzymywać?
 • Jakie widzisz bariery?
 • Co cię przybliży do tego celu?
 • Jak się czujesz?
 • Na ile to jest możliwe, żeby osiągnąć ten cel?
 • Kto jest twoim autorytetem?
 • Wyobraź sobie, co obserwator/autorytet powiedziałby o tym celu?
 • Co byś sobie doradził?
 • Wyobraź sobie 2 osoby optymistę i pesymistę. Co by powiedział optymista? Co by powiedział pesymista?
 • No to zważ to, co jest Ci bliższe?
 • Jakbyś to wypośrodkował?
 • Jak oceniasz swoje szanse na osiągnięcie tego celu?

T – Określony w czasie

 • Kiedy chcesz to osiągnąć?
 • W jakim czasie to osiągniesz?
 • Jaki termin sobie dajesz na osiągnięcie tego celu?
 • Jakbyś miał wyznaczyć sobie termin na osiągnięcie tego celu, to jaki byłby to termin?
 • W jakiej perspektywie czasu widzisz, że zrealizujesz swój cel?
 • Kiedy uznasz, że osiągnąłem swój cel?

E – Ekscytujący, ekologiczny

 • Jak ta zmiana wpłynie na twoich bliskich/twoje otoczenie/współpracowników …?
 • Jak osiągniesz swój cel, na kogo on wpłynie najbardziej?
 • Na ile oceniasz swoją gotowość, że ta zmiana zaistniała?
 • Jak sądzisz – jak długo ta zmiana będzie oddziaływać?
 • Jak oceniasz swoją gotowość na tę zmianę?

R – Zapisany

 • Jak utrwalisz swój cel?
 • W jaki sposób chcesz go zapamiętać?
 • Co pozwoli Ci pamiętać o tym celu?
 • Jak chcesz się zobowiązać do tego celu?
 • Co by Ci pomogło się zobowiązać do tego celu?
 • W jaki sposób będziesz powracał do tego celu?
 • Jakbyś miał to ująć w 1 zdaniu – to co być powiedział?
 • Jakbyś to podsumował?

 

Dodatkowo można poprosić klienta o skazanie w której części macierzy Eisenhowera znajduje się cel, nad którym pracuje/w której części macierzy znajduje się cel dla organizacji:

macierz Eisenhovera

Pytania, którymi można się posłużyć są następujące:

WAŻNOŚĆ

 • Jak istotny dla organizacji jest cel projektu?
 • Co się stanie, jeśli go nie wykonam?
 • Jak mój cel ma się do całości projektu?

PILNOŚĆ

 • Jak pilne na tle innych celów jest ten cel?
 • Czy mogę wykonać go później?
 • Co się stanie, jeśli nie wykonam celu?

Autor: Joanna Pauly – Dyrektor Generalna Szkoły.PM®

Czytaj poprzednie wpisy z tej serii

Cz. 6 – Formułowanie wizji projektu

Czytaj

Cz.5 – Miejsce narzędzi coachingowych

coaching cześć 5
Czytaj