Na wizję składa się przekonywujący i motywujący do działania obraz przyszłości. Dobrze sformułowana wizja w jednoznaczny sposób wytycza kierunek zmian oraz pełni funkcję motywującą w trakcie realizacji projektu. Przemawia do wyobraźni i emocji odbiorów zachęcając ich do podejmowania wysiłków na rzecz dokonania zmiany i wytrwałości w stosowaniu nowych praktyk. Dobra wizja to taka, z którą zespoły utożsamiają się na poziomie wyznawanych wartości. Wizja powinna być przede wszystkim inspirująca oraz w jednoznaczny sposób powinna określać kierunek, w którym mamy podążać. Jest często zalążkiem do stawiania sobie ambitnych celów i podejmowania nowych działań, wychodzących poza obecne schematy postępowania. Wizja może motywować ludzi do podejmowania właściwych działań.

Aby wizja była skuteczna i służyła jako motor napędowy zmian, musi być jasna i zrozumiała. Wizja powinna przede wszystkim odwoływać się do emocji człowieka w taki sposób, aby każdy mógł dostrzec potrzebę wprowadzenia zmian, a następnie zaczął myśleć o sobie w kategoriach jednego z elementów tego procesu. Wizja nieskuteczna – czyli taka, która powyżej opisanej roli nie spełnia – może wyrządzić więcej szkód niż brak wizji. Nieskuteczna wizja powoduje bowiem marnotrawstwo ludzkich wysiłków oraz utratę wiarygodności osób, które zmianę chcą wprowadzić.[1]

Na etapie formułowania wizji projektu przydatne mogą się okazać następujące pytania:

 • Co chcesz zmienić?
 • Dlaczego chcesz to zmienić?
 • Co się stanie, jeśli to zmienisz?
 • Co się nie stanie, jeśli to zmienisz?
 • Co się stanie, jeśli tego nie zmienisz?
 • Co się nie stanie, jeśli tego nie zmienisz?
 • Jakie znaczenie dla strategii organizacji będzie miało wdrożenie zmiany?
 • Czy zmiana jest zgodna z kierunkami działania całej organizacji?
 • Czy zmiana jest zgodna z Twoimi celami, wartościami?
 • Jak wygląda rzeczywistość po zmianie?
 • Jak przebiegają procesy?
 • Jak działają systemy?
 • Jak pracują ludzie?
 • Jak funkcjonuje biznes?
 • Po co tutaj jesteśmy?
 • Co chcemy osiągnąć? Jaki mamy cel?
 • Czy cel organizacji jest dla nas ważny i pilny?
 • Po co to robimy?
 • Dlaczego jest to dla nas ważne/istotne?
 • Jakie są najważniejsze cele/zadania w projekcie?
 • W jakim stopniu osiągnięcie celu jest zależne od efektów pracy innych osób w organizacji?
 • W jakim stopniu inne osoby są zależne od efektów naszej pracy?
 • Co jest ważne?
 • Z czego możemy zrezygnować?
 • Jaka jest pilność poszczególnych zadań?
 • Jakich zasobów potrzebujemy? Jakie zasoby posiadamy? Jakich zasobów nam brakuje? Jak możemy je uzupełnić?
 • Jakie są nasze ograniczenia? Kto nam może je przezwyciężyć? Czego/kogo potrzebuję aby poradzić sobie z trudnościami?
 • Kto jest naszym sprzymierzeńcem? Itp.

 

O tym, jak formułować cele projektu w kolejnym artykule z cyklu Coaching w środowisku projektowym.

Źródła:

[1] Izabela Kazimierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska, Formułowanie wizji i jej rola we wdrażaniu zmiany, Warszawa, 2014, str. 2

Autor: Joanna Pauly – Dyrektor Generalna Szkoły.PM®

Przeczytaj wcześniejsze artykuły z tego cyklu

Miejsce narzędzi coachingowych w cyklu życia projektu

coaching cześć 5
Czytaj

Coaching w środowisku projektowym

Czytaj