Duża rotacja, coraz większe trudności ze znalezieniem odpowiednich osób oraz dążenie firm do ekspansji na nowe rynki powodują, że zatrudnianie pracownika na podstawie tzw. intuicji straciło jakikolwiek sens. Spowodowało to wzrost zainteresowania podejściem projektowym w branży HR…… i słusznie. Wiele etapów związanych z procesem rekrutacji i selekcji pracowników, dobrze wpisuje się w „logikę” cyklu życia projektu, dlatego też działania związane z rekrutacją i selekcją można traktować w kategoriach projektu.

Czy zatrudnienie nowego pracownika opłaca się?

Zarówno w obszarze HR jak i zarządzania projektami powinno się zacząć od uzasadnienia biznesowego. Czy instytucja naprawdę potrzebuje nowego pracownika? Czy do zaspokojenia potrzeb firmy nie wystarczyłyby zmiany organizacyjne, np. korekta zakresu obowiązków czy przeprowadzenie szkolenia? Innymi słowy, cały projekt powinien być poprzedzony refleksją na temat sensu i celu stanowiska pracy oraz wkładu danej osoby/osób w realizację celów projektu i organizacji. Nie bez znaczenia pozostaje także kwestia kosztów związanych z zatrudnieniem nowego pracownika, w tym kosztów nieudanej rekrutacji.

Ekspert, czy człowiek orkiestra.

Popularnym błędem jest pomijanie etapu opisu stanowiska pracy i określenia spójnego zakresu obowiązków oraz optymalnego poziomu kompetencji na danym stanowisku pracy – profil osobowy.  Często oczekuje się od kandydatów zbyt szerokich kompetencji, np.: rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych, kreatywności oraz umiejętności skupiania się na detalach. W rezultacie projekt rekrutacyjny zaczyna przypominać poszukiwanie Leonarda da Vinci, który jeżeli się już jakimś cudem znajdzie, to z całą pewnością będzie sfrustrowany, brakiem możliwości wykorzystania pełni swojego potencjału. Ważnym elementem jest więc określenie zakresu wskaźników, co ułatwi koncentrację na kluczowych cechach kandydatów.

Wskaźnik może ograniczyć ryzyko fluktuacji.

Kolejnym punktem zetknięcia się świata HR i Project management są wskaźniki. W celu jak najdokładniejszej weryfikacji umiejętności, cech czy talentów, konieczne jest określenie wskaźników będących naszym punktem odniesienia w trakcie oceny kandydatów. Warto również pamiętać, że wymagania dotyczące kwalifikacji nowego pracownika nie powinny koncentrować się na stanie obecnym lecz, w znacznym stopniu, odnosić się do przyszłych potrzeb organizacji. Ułatwi to  wspólne zaplanowanie ścieżki rozwoju i ograniczy ryzyko fluktuacji.

Jak można wywnioskować z powyższego tekstu, przed pracownikami HR stoją nowe wyzwania. Tak jak w innych branżach ich praca staje się złożona, ograniczona w czasie, jednorazowa. Dlaczego więc nie skorzystać z metodyk zarządzania projektami?

W kolejnych wpisach będziemy przybliżali poszczególne etapy rekrutacji i selekcji pracowników, w kontekście zarządzania projektami i z wykorzystaniem narzędzi, które oferuje nam podejście projektowe.

Autor: Adam Wyrwa – Dyrektor ds. Szkoleń i Doradztwa w APAULY GROUP, trener Szkoły.PM®

Mogą Cię również zainteresować

Dlaczego myślenie projektowe jest kompetencją przyszłości

design thinking
Czytaj

Jak dobrze wybrać szkolenie z zarządzania projektami?

Czytaj

Sprawdź, czy nadajesz się na kierownika projektu.

sprawdź,czy nadajesz się na pma
Sprawdź