Coaching zespołu polega na intensywnej pracy nad konkretnym projektem na przestrzeni kilku dni do kilku tygodni. Podczas tego typu zajęć opracowujemy konkretne rozwiązania oraz podchodzimy do realnych projektów. Można zadać pytanie, czy jest konieczne zastosowanie alternatywnej metody rozwojowej w świetle przyjętych metodyk zarządzania projektami (lub przeświadczeniu, że jej brak jest wystarczający dla intuicyjnej hurraoptymistycznej metody realizacji projektu). Należy spojrzeć na różnicę pomiędzy szkoleniem zespołów i organizacji a coachingiem. Trener przekazuje wiedzę techniczną z zakresu technologii i projektowania oraz swój sposób i styl pracy. Zadaniem coacha wg CoachWise jest wspomaganie ludzi w zdobyciu tego, czego pragną bez robienia tego za nich lub mówienia im, co mają robić[1]. International Coach Federation wskazuje zaś, że profesjonalni coachowie zapewniają nieustającą współpracę przygotowaną specjalnie w celu niesienia pomocy klientom w osiąganiu satysfakcjonujących rezultatów w ich życiu zawodowym i osobistym. Coachowie pomagają ludziom poprawiać ich osiągnięcia i podnosić jakość ich życia. Są oni nauczeni słuchania, obserwowania i przystosowywania własnego podejścia do indywidualnych potrzeb klienta. Dążą do wydobycia rozwiązań i strategii z wnętrza klienta. Wierzą, że klient jest z natury kreatywny i pełen pomysłów. Zadanie coacha polega na wydobyciu tych umiejętności, zasobów i kreatywności, które klient już posiada.[2]

Coaching nie jest metodą pracy dla każdego.

To propozycja dla osób, które czegoś w życiu pragną, mają ambicje, chcą coś osiągnąć ale potrzebują wsparcia. Są natomiast zmotywowane do pracy oraz zdeterminowane do wzięcia odpowiedzialności za swój sukces. Coaching jest bezcelowy w pracy z kimś, kto oczekuje, że coach rozwiąże za niego wszystkie problemy i doradzi mu „jak ma żyć”. Nie ma również efektów pracy, kiedy osoba zostaje zmuszona do współpracy z coachem. Bez pełnego zaangażowania i podjęcia zobowiązania do działania żadna współpraca nie ma szans powodzenia.

Działania coachingowe, które mogą zostać zastosowane na etapie budowy zespołu projektowego są następujące:

Zestawienie działań coachingowych

Sukces projektu zależy między innymi od zgranych, lojalnych wobec siebie i współpracujących ze sobą członków zespołu projektowego niezależnie od stopnia samodzielności poszczególnych członków grupy, które jest widoczne nie na przedstawionych powyżej grafikach. Zgrany zespół to grupa powiązanych ze sobą i wspólnie pracujących ludzi, zdolna wytworzyć produkt, który będzie spełniał zdefiniowane na początku projektu założenia. Gdy pracownicy zaczynają tworzyć zgraną i rozumiejącą się drużynę, prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu w projekcie wzrasta. W takiej sytuacji zadania menedżera projektu sprowadzają się jedynie do usuwania wszelkich przeszkód, które pojawiają się na drodze zespołu do odniesienia sukcesu.

Członkowie zespołu powinni cechować się odpowiednimi kompetencjami zawodowymi, wymaganymi do realizacji powierzonych im zadań projektowych, ale również i predyspozycjami psychologicznymi.

 

Głównymi czynnikami tworzenia zespołów jest komunikacja i motywacja a jednym z  narzędzi może być coachingowy styl zarządzania oraz coaching zespołów i indywidualny. Komunikacja, zarówno pomiędzy kierownikiem a resztą zespołu, jak i samymi członkami zespołu jest jednym z najistotniejszych elementów w budowie zespołu, mającego realizować projekty zgodnie z założonym budżetem, harmonogramem i spełniające stawiane wymagania. Również zaangażowanie i motywacja członków zespołu w realizację zadań projektowych jest istotnym elementem, wpływającą na sukces projektu.

 

W kolejnej części powiemy o miejscu narzędzi coachingowym w cyklu życia projektu. Zapraszamy.

Autor: Joanna Pauly – Dyrektor Generalna Szkoły.PM ®

Źródła:
[1] za: http://www.coachingcenter.pl/, 15.06.2015
[2] za: http://www.icf.org.pl, 15.06.2015

Przeczytaj poprzednie artykuły z tego cyklu

organizowanie pracy w zespole projektowym
Czytaj
coaching na etapie budowy zespołu projektowego
Czytaj