Umocowanie zespołu ma kluczowe znaczenie dla pracy samego zespołu, podziału prac i rodzaju przyjętego sposobu zarządzania projektu, w tym przywództwa i zarządzania zespołem i informacją. Jest to obszar do pracy coachingowej i rozwoju przyjętego sposobu zarządzania organizacją i zespołami. Struktura zespołu zależy bezpośrednio od rodzaju projektu (izomorficzna, kolektywna, ekspercka czy chirurgiczna).

Rodzaje struktury zespołu projektowego

Fazy budowy zespołu[1] niezależnie od przyjętego modelu struktury zespołu to: formowanie się grupy (forming), konflikt w grupie lub burza lub szturmowanie (storming), powstanie reguł funkcjonowania grupy lub normowanie (norming) i działanie grupy lub dojrzałość (performing) i zawieszenie (adjourning). Na każdym etapie wymagają innego zestawu pracy coachingowej z klientem.

W fazie formowania się grupy następuje poznanie zasad dotyczących realizacji zadań i zasad interpersonalnych. Poszczególni członkowie testują granice zachowań. W drugiej fazie powstają konflikty między członkami zespołu. Uczestnicy grupy reagują emocjonalnie na oczekiwania oraz pokazują swoją indywidualność. Następuje polaryzacja oczekiwań, poglądów i postaw. Po etapie konfliktów, uczestnicy tworzą konstruktywne zasady działania. Członkowie grupy stają się bardziej otwarci na siebie. Zespół zaczyna działać harmonijnie. Najważniejszą rzeczą dla grupy jest realizacja zadania, do jakiego została powołana. W fazie ostatniej grupa w naturalny sposób rozpada się lub ogranicza swoje działanie.

fazy budowy zespołu

Następny artykuł dotyczy coachingu zespołu projektowego za pomocą m. in. T-GROW i EARS.

Źródła:

[1] Bruce Tuckman, Developmental sequence in small groups.  Psychological Bulletin, USA, 1965; Bruce Tuckman, Mary Jensen, Stages of small-group development revisited. Group and Organization Studies, Psychological Bulletin, USA, 1977

Sprawdź wcześniejsze artykuły z tego cyklu

Część 1

coaching w środowisku projektowym

Część 2

coaching na etapie budowy zespołu projektowego