Kim jest kierownik projektu?

To specjalista od zarządzania projektem. Po prostu. W realiach rynku polskiego należałoby stwierdzić, kim kierownik projektu nie jest. A zatem nie jest: sprzedawcą produktu, który wytworzył, nie jest handlowcem, PR-owcem, marketingowcem, nie jest sekretarką dla zespołu, nie jest administratorem danych o projekcie, nie jest wykonawcą/twórcą produktu.

Jego głównym zadaniem jest zarządzanie projektem, a to oznacza osiągnięcie celu głównego (bezpośredniego) projektu w układzie różnych oczekiwań i celów interesariuszy projektu. Bardzo trudny zawód w realiach polskich, w których próbuje się „wcisnąć” kierownikowi rozmaite funkcje, które ktoś definiuje jako „kierowanie projektem”.

kierownik projektu

Co powinien umieć?

Powinien umieć zarządzać projektem, w końcu jest specjalistą właśnie od tego. Wytyczne kompetencji International Project Management Association wyróżniają następujące kompetencje: techniczne (20), behawioralne (15) i kontekstowe (11).  Co ważniejsze, niezależnie od rodzaju projektu, jego złożoności, charakteru, branży różnego rodzaju kompetencje, wymagane od kierownika projektu, będą takie same. Jedynie inny nacisk kładzie się na poszczególne rodzaje kompetencji. Od członków zespołu projektowego, asystentów kierowników projektu, kierowników zespołów oczekuje się przede wszystkim kompetencji technicznych. Natomiast od samodzielnych kierowników projektu, od szefów programów i portfeli oczekuje się już coraz więcej kompetencji behawioralnych i kontekstowych.

Umiejętności kierownika projektu

Należy przy tym pamiętać, że nie można mówić o jedynie słusznym rodzaju projektu. Złożoność tej branży pozwala wybrać, w jakim sektorze i w jakiej branży chce się prowadzić projekty.

Jakie kompetencje rozwijać?

Warto rozwijać wszystkie kompetencje, które sprzyjają zarządzaniu projektami. Kluczową jest jednak umiejętność komunikowania się – to ona spina wszystkie pozostałe. Dotyczy to również komunikacji z samym sobą, która pozwala na znoszenie porażek, rozwijanie umiejętności pracy w stresie i budowanie odporności psychicznej.

W świecie produkcji, przemysłu i innych twardych, dużych projektów samo hasło komunikowania się wywołuje oczywiście uśmiech. Warto jednak pamiętać, że najwięcej czasu spędzamy sami ze sobą J

Ale chwila, moment – taki to jest zawód.

Kierownik projektu jest na styku wszystkich interesariuszy, zabezpiecza ich cele i interesy i jest odpowiedzialny za cel w trójkącie zasobów, czasu i budżetu dbając jednocześnie o jakość. Zatem siłą rzeczy project manager pracuje w stale zmieniającym się środowisku. Jest to zawód bardzo interesujący, dla osób z naturą odkrywcy, z talentami organizatora i duszą eksperymentatora. Nie nadaje się do tego zawodu osoba, która oczekuje stabilności, pełnej jasności sytuacji, pracy w stałych godzinach, niewielkich zmian, powtarzalności. Bo właśnie kierownik ma to zapewnić, tego właśnie się od niego oczekuje, aby definiował, aby planował, a następnie realizował i podsumowywał projekt. Projekt bez kierownika projektu to okręt bez kapitana. Dlatego im mniej wykonuje pracy merytorycznej, a skupia się co do zasady na zadaniach zarządczych, tym łatwiej wyprowadzić statek na spokojniejsze wody.

Gdzie rozwijać swoje kompetencje?

Na rynku jest szereg szkoleń, które obejmują wszystkie kompetencje jak i szereg szkoleń rozwijających konkretne umiejętności. W branży zarządzania projektami nie ma miejsca na osoby bez doświadczenia, ale nie ma również miejsca na brak teorii… Trenerzy i konsultanci muszą stale się rozwijać, bo zarządzanie projektami i myślenie projektowe staje się kluczowe na rynku pracy. Firmy spłaszczają struktury, odchudzają procesy, zaczynają myśleć poprzez cele i tak prowadzą coraz częściej biznes. To samo zaczyna się w administracji i edukacji, aczkolwiek dużo wolniej. Rozwój koncentruje się na świecie rozproszonym skupionym wokół jakiejś wizji, idei i celach. Zmienia się paradygmat przywództwa i (samo)skuteczności. Jest też nieprawdą twierdzenie, że każdy projekt rządzi się podobnymi prawami. Inaczej realizuje się projekty twarde, tzw. miękkie, unijne, oparte na tradycyjnym waterfallu, czy na modnym agile’u. Kompletnie inne są projekty w korporacji a inne w start-upie.

Dlatego trzeba nauczyć się podstaw, a dopiero później metodyk, chyba, że ktoś naprawdę myśli, że po dwudniowym szkoleniu z np. PRINCE2 ktoś jest już kierownikiem projektu?

Co jest zatem ważne przy wyborze miejsca?:

  • pomyśl dokładnie, czego się chcesz nauczyć… nauczenie się zarządzania projektami w 2 dni jest nierealne;
  • wymagaj, aby na sali mówił do Ciebie rekomendowany w opisie szkolenia trener;
  • wymagaj, aby trenerzy posiadali certyfikacje i akredytację, ale uwaga… zbiór kilkudziesięciu certyfikatów nie gwarantuje jeszcze, że taki trener zna się na wszystkim i poprowadzi każde szkolenie również dobrze (chociaż zdobywanie certyfikatów rozwija również trenera!), a zatem:
  • sprawdź, w czym się dany trener specjalizuje i czy przeprowadzi profesjonalną analizę potrzeb szkoleniowych;
  • wymagaj warsztatu, a nie wykładu lub wyłącznie gier symulacyjnych;
  • wymagaj systemów jakości, ewaluacji i możliwości reklamacji usługi szkoleniowej;
  • weź pod uwagę, że dobre szkolenie, jakość, doświadczenie trenera, jego rozwój, certyfikacje i akredytacje kosztują, a zatem szkolenia „za darmo” lub „prawie za darmo” to raczej nie jest najlepsza inwestycja w tej branży;

i jeśli myślisz poważnie o zawodzie – przygotuj się na ciągłe dokształcanie i ciekawe doświadczenia.

Autor: Joanna Pauly – Dyrektor Generalna, trener Szkoły.PM

Poznaj podstawy zarządzania projektami – czytaj opis szkolenia tutaj

Zapraszamy do lektury innych naszych artykułów

Po co kierownikowi projektów coaching?

Efektywna komunikacja managerska
Czytaj