zarządzanie XXIwieku

Zachęcamy do udziału w szkoleniach zarządczych przygotowanych przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach we współpracy ze Szkołą Project Managerów® – APAULY GROUP Sp. z o.o.

Dzięki przygotowanemu cyklowi szkoleń rozwiniesz swoje umiejętności związane z zarządzaniem celami i zespołami w projekcie, czy organizacji.
Poznasz metody, które, w dobie coraz większych zmian, pozwolą zaoszczędzić Ci nie tylko czas, lecz również pieniądze.
Dedykowane szkolenia z przywództwa, komunikacji, zarządzania zespołem oraz jego pracą pozwolą Ci poznać narzędzia, które z sukcesem możesz wykorzystać pracując z ludźmi.

Możesz wybrać pojedyncze szkolenie lub zapisać się na cały cykl. Wszystkie kursy trwają dwa dni (16 godzin szkoleniowych). Zapraszamy.

szkolenie współorganizowane z RIPH Gliwice

Dowiedz się więcej o szkoleniach

Podstawy zarządzania projektami i procesami w organizacji

Szkolenie w krótkiej i przystępnej formie wyposaży uczestników w kwalifikacje i kompetencje umożliwiające uzyskanie efektywności w pracy w środowisku projektowym. Jest to krótkie przedstawienie i wskazanie najważniejszych różnic w standardach i metodykach, co pozwala na wybór optymalnej metody.

Więcej

Porównanie standardów PRINCE2, PMBoK, PCM, IPMA, Agile/Scrum

Program naszego szkolenia daje możliwości pracy w każdym środowisku projektowym, gdyż umożliwiamy poznanie i zrozumienie zarządzania projektami z różnych perspektyw oraz w kompaktowy sposób pokazujemy różnice poszczególnych standardów, co pozwala dopasować odpowiedni standard do rodzaju organizacji i projektu.

Więcej

Turkusowa organizacja w oparciu o Scrum

Według naszej wiedzy, to pierwszy w Polsce program łączący koncepcje zwinnego wytwarzania produktów i zarządzania projektami z turkusowym stylem zarządzania. Jest efektem kilku lat doświadczeń w pracy z zarządzeniem projektami na co dzień.

Więcej

Design Thinking w praktyce biznesowej

Firma, której pracownicy zdobędą wiedzę na temat Design Thinking może stworzyć wewnętrzne, innowacyjne środowisko do tworzenia nowych usług i produktów, które będą wprowadzane na rynek.

Więcej

Zaawansowany warsztat komunikacji menadżerskiej

Program szkolenia obejmuje najnowsze narzędzia zaczerpnięte z psychologii, coachingu i mentoringu. Ułatwiają porozumienie. Program zawiera przede wszystkim ćwiczenia, które pomagają w nauczeniu się skutecznej komunikacji.

Więcej

Zaawansowany warsztat zarządzania zespołem i pracą zespołu – waterfall, agile & lean

Coraz częściej procesy zarządzania i odpowiedzialności są spłaszczane do struktury niezbędnej. Program jest odpowiedzią na coraz częstsze problemy związane z utrzymaniem odpowiedzialności, zaangażowania, lojalności i chęci do pracy.

Więcej

Warsztat nowoczesnego przywództwa

To warsztat dla wszystkich, którzy chcą przestać myśleć w sposób zadaniowy, krótkoterminowy i chcą skupić się na wizji i celach, chcą zapewniać zespołowi i swoim projektom największe możliwe korzyści, wydobywać potencjał bez mówienia i robienia tego za kogoś, chcą zrozumieć, czym w skutecznym przywództwie jest pokora i zasady uniwersalne.

Więcej

Zaawansowany trening kreatywności

Zapraszamy na szkolenie, na którym w treningu rozwiania procesu kreatywności każdy uczestnik pozna ponad 10 metod i technik, które może z powodzeniem wykorzystywać w każdych obszarach życia codziennego, społecznego i zawodowego.

Więcej