wybór szkolenia z zarządzania projektami

Wybierając szkolenie z zarządzania projektami czasami ciężko zdecydować się na konkretną ofertę. Mnogość możliwości często bardziej utrudnia niż pomaga. W wyborze szkolenia warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów.

Normy i standardy.

Rynek szkoleniowy w naszym kraju ma już prawie 30 lat, w tym czasie dojrzał on i okrzepł, co zaowocowało powstaniem organizacji zrzeszających firmy świadczące usługi szkoleniowo-rozwojowe.
Jedną z najprężniej działających w naszym kraju jest Polska Izba Firm Szkoleniowych – http://www.pifs.org.pl/.

 

Warto dodać, że przynależność do tego rodzaju branżowych samorządów, związana jest z koniecznością przestrzegania przez członków określonych standardów np. SUS 2.0 lub ISO 9001:2015. Gwarantują one wysoki poziom usług, nie tylko w zakresie merytorycznej „zawartości” szkolenia ale także zapewniają powtarzalność i wysoką jakość obsługi „około szkoleniowej” – profesjonalna analiza i diagnoza potrzeb szkoleniowych, kontakt z uczestniczkami/uczestnikami oraz klientem nie ograniczający się jedynie do „suchych” ankiet, raport poszkoleniowych zawierający wartościowy follow up. Te pozorne „detale” mają znaczący wpływ na przebieg i końcowy efekt szkolenia.

Czy firma szkoleniowa posiada akredytację?

Wzrost zainteresowania tematyką zarządzania projektami, związany przede wszystkim ze zmianami w podejściu do organizacji pracy ma oczywiste przełożenie na rynek usług szkoleniowych. Wiele firm z tej branży, próbuje odpowiadać na potrzeby klientów, oferując szkolenia w tym zakresie.
Warto zwrócić uwagę czy usługa szkoleniowo-rozwojowa ma charakter ogólny – wprowadzający, czy też jej celem jest zapoznanie uczestników/uczestniczek z konkretną metodyką  /frameworkiem/sposobem realizacji projektu i certyfikacja. W takim wypadku warto wybrać firmę szkoleniową, która posiada stosowną akredytację, a co za tym idzie najwyższej jakości kadrę i dopracowany program szkoleniowy.
W przypadku standardu IPMA (International Project Management Association Polska) o najwyższej jakości szkoleń świadczy wpis na listę Akredytowanych Jednostek Szkoleniowych (AJS) – https://ipma.pl/lista-autoryzowanych-jednostek-szkoleniowych-ipma-polska-ajs_n2872. W chwili obecnej w Polsce status ten posiada jedynie 7 firm szkoleniowych.

Warto podkreślić, iż udział w szkoleniu organizowanym przez akredytowaną jednostkę zwiększa szanse na pozytywne przejście egzaminów certyfikacyjnych.

Z Hollywood do Szkoleń z Zarządzania Projektami

Wiedza z zakresu zarzadzania projektami ma interdyscyplinarny charakter (od zagadnień finansowych do interpersonalnych), w związku z powyższym prowadzenie szkoleń i doradztwa w tej dziedzinie, wymaga zaangażowania trenerów/konsultantów łączących doświadczenie zawodowe w kierowaniu projektami z wysoką wiedzą merytoryczną oraz bogatym warsztatem trenerskim. Dlatego też, wybór szkolenia powinien zostać poprzedzony analizą CV i referencji trenera, gorąco polecam również organizowanie trenerskich „castingów”, w formie krótkich wystąpień (tzw. sampli), w trakcie których klient może zweryfikować informacje zawarte w ofercie z rzeczywistością. Alternatywną opcją jest udział w konferencjach i spotkaniach biznesowych, w których obecni są eksperci – trenerzy z branży Project Managementu. Jednym z najciekawszych wydarzeń tego typu w naszym kraju są cykliczne seminaria organizowane przez Project Management Institute (PMI) – http://pmi.org.pl/projekty/seminaria/.

Autor: Adam Wyrwa – Dyrektor ds. Szkoleń i Doradztwa w APAULY GROUP sp. z o.o.