Efektywna komunikacja managerska

Umiejętności coachingowe to modny ostatnio temat, nie tylko ze względu na korzyści płynące ze stosowania coachingu, coachingowego stylu zarządzania, ale również nadużyć w tym obszarze usług rozwojowych na rynku.

Jednak PMBoK wymienia umiejętności coachingowe jako jedne z umiejętności kierownika projektu w obszarze komunikacji i zarządzania zasobami ludzkimi. Przyjrzyjmy się zatem, jak umiejętności coachingowe mogą pomóc kierownikowi projektu.

  1. Budowa zespołu

Metody kija i marchewki jako sposoby pracy z zespołem na szczęście kończą się – miejmy nadzieję – bezpowrotnie. Rynek pracownika, work&life balance, spłaszczanie struktur i „odchudzanie” organizacji i procedur wymagają innych kompetencji od szefów zespołów i menadżerów wyższego szczebla. Praca w oparciu o podstawowe umiejętności coachingowe pozwala na osiąganie nowej jakości w motywowaniu, delegowaniu zadań, udzielaniu informacji zwrotnej, budowaniu wizerunku i marki zespołu, rozwiązywaniu konfliktów i płynnym przechodzeniu na inne poziomy przywództwa w zależności od sytuacji.

  1. Zaufanie i wiarygodność

Nauczenie się prowadzenia rozmowy, słuchania, zadawania pytań wpływa na budowanie atmosfery w zespole, która zwiększa wiarygodność i zaufanie do kierownika zespołu i kierownika projektu. Dzieje się tak dlatego, że budowanie komunikacji opartej na słuchaniu, rozumieniu, empatii i zadawaniu pytań wyzwala w zespole nastawienie na poszukiwanie rozwiązań. project manager jako coach nie ocenia, tylko szuka rozwiązań i pomaga swojemu zespołowi w osiąganiu coraz lepszych rezultatów.

  1. Praca z poszanowaniem współzależności

Praca w projekcie to relacje i komunikacja przede wszystkim. Ocenia się, że czas poświęcony na kontakty międzyludzkie w projekcie może  sięgać nawet 90% czasu pracy kierowników projektu. Pracując w pewnej strukturze zarówno organizacyjnej, na styku relacji z wieloma interesariuszami znajdujemy się w tzw. współzależności, która jest wyższą formą działania od niezależności. Każdy project manager, aby być współzależnym i działać wedle koncepcji wygrana-wygrana musi stać się najpierw niezależny, a osiągając współzależność jest w stanie zwiększyć swoją efektywność oraz dać przykład zespołowi i tworzyć atmosferę wygrana-wygrana na każdym poziomie relacji.

  1. Wytyczanie celów od poziomu projektu, po zespół i cele osobiste

Cele projektu są wypadkową celów interesariuszy zarówno klienta jak i naszego zespołu i organizacji a także innych interesariuszy aktywnych i biernych, którzy wpływają lub są pod wpływem projektu. Oznacza to, że każdy ma prawo do osiągania i oczekiwania podejścia do jego celów w sposób odpowiedzialny. Koncepcja SMART oraz umiejętnie dobrane i zastosowane narzędzia i modele coachingowe (np. Grow, T-Grow czy CoachWise) zwiększa szanse na prawidłowe określenie celów. Narzędzia planowania celów, ich wykorzystanie w połączeniu z podstawowymi umiejętnościami coachingowymi takim jak słuchanie, odzwierciedlanie i zadawanie pytań jako podstawa rozumienia buduje współodpowiedzialność za projekt, a w konsekwencji zwiększa sukces w każdym wymiarze: przywództwa i ludzi, procedur i struktur oraz osiągania celów i rezultatów projektu.

Podsumowując umiejętności coachingowe mogą wzmocnić pracę kierownika projektu i przyczynić się do sukcesu projektu. Coachingu może potrzebować również sam project manager, aby wzmocnić swoje obszary rozwoju, samoświadomości, samooceny i odporności psychicznej. Regularna praca z coachem pozwala osiągać swoje cele i godzić je z celami innych w relacji współzależności. Można to osiągnąć wyłącznie wtedy, gdy pracujemy z coachem, a nie pseudo-coachem, stosujemy coaching, a nie pseudo-coaching.

Sprawdź terminy i program kursów: Coaching Base lub Umiejętności coachingowe wg PMBok ®