Tylko w tym semestrze: 7 osób naszego zespołu ukończyły studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami typu waterfall i agile oraz projektami europejskimi, 2 osoby ukończyły szkolenia „train the trainer” International Project Management Association, 3 osoby otrzymało certyfikat MoR z zakresu zarządzania ryzykiem, 4 osoby uczestniczą w szkoleniach z zakresu realizacji projektów unijnych. Szczególnie mocno gratulujemy Agnieszce uzyskania certyfikatu IPMA D oraz Joannie akredytacji trenerskiej w prowadzonej przez firmę Autoryzowanej Jednostce Szkoleniowej IPMA.