//Szkolenia Asesorów IPMA 2017

Szkolenia Asesorów IPMA 2017

 

Zapraszamy do do uczestnictwa w szkoleniach przygotowującym do roli asesora Polish Project Excellence Award 2017. Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych Kierowników Zespołów Asesorów i trenerów: Grzegorza Szałajko oraz Grzegorza Dzwonnika.

Formuła szkolenia
Dla zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego oraz komfortu uczestników szkolenie trwa 3 dni i jest prowadzone w trybie warsztatowym.

Model Project Excellence
Szkolenie asesorów to okazja do poznania nowego Modelu Project Excellence.
Nowy standard Project Excellence Baseline® (IPMA PEB), którego częścią jest model Project Excellence, stanowi kompleksowe narzędzie oceny projektów. Struktura modelu czyni go również niezależnym od jakiejkolwiek metodyki. Może być z powodzeniem wykorzystywany do oceny projektów w organizacjach korzystających z dowolnych standardowych lub autorskich metodyk. Nie ma także znaczenia aktualny poziom dojrzałości projektowej analizowanej organizacji ani specyfika sektora działalności. Tak rozumiana otwartość modelu jest niewątpliwie jego istotnym wyróżnikiem.

Cel szkolenia:
• podniesienie kwalifikacji i wiedzy asesorów na temat IPMA PEB
• wymiana doświadczenia pomiędzy najbardziej wykwalifikowanymi Kierownikami Zespołów Asesorów
• stworzenie przestrzeni do wymiany najlepszych praktyk pod względem oceny projektów
• praca oraz dyskusja nad przykładami zaczerpniętymi z rzeczywistych przypadków

Korzyści dla asesorów:
• Udział w trzydniowym szkoleniu przygotowującym do oceny w konkursie PPEA
• Gruntowne poznanie nowego modelu IPMA Project Excellence oraz standardu IPMA Project Excellence Baseline® wraz z nabyciem umiejętności jego praktycznego zastosowania do oceny projektów
• Zwiększenie konkurencyjności własnej organizacji poprzez uzyskanie możliwości sprawniejszej realizacji projektów
• Unikalna możliwość wymiany myśli i doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia
• Doskonała okazja do porównania własnych projektów z osiągnięciami innych przedsiębiorstw i organizacji w zakresie zarządzania
• Możliwość udoskonalenia procedur stosowanych we własnej organizacji na podstawie zebranych doświadczeń
• Możliwość zastosowania modelu IPMA Project Excellence dla wewnętrznej oceny realizowanych projektów

Dodatkowe korzyści:
• Dla aktywnych asesorów przewidziano darmowy udział w Gali Nagrody 2017.
• Dla kierowników zespołów asesorów przewidziano darmowy udział w XX Konferencji IPMA Polska 2017

Liczba miejsc w każdej grupie ograniczona do 20 osób.

Warszawa 24 –26 lutego 2017
Wrocław 31 marca – 2 kwietnia 2017

Szczegółowych informacji udziela:

wioletta.kastrau@ipma.pl

 

By | 2017-08-20T15:50:04+00:00 13/02/2017|Aktualności|0 Comments