//Project manager – zawód przyszłości

Project manager – zawód przyszłości

project manager zawodem przyszłości

Kolejne raporty „Niedobór talentów ….” publikowane przez agencję zatrudnienia Manpower wskazują, że chociaż project managerów z odpowiednimi kwalifikacjami przybywa, mimo to, od wielu lat stanowisko kierownika projektu należy do jednego z 10 najtrudniejszych do obsadzenia w polskich firmach. W 2015 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zdecydowało o wpisaniu zawodu kierownik projektu na listę zawodów w Polsce. Powołanie, w 2015 r., Szkoły Project Managerów – Szkoła.PM ® i w ramach niej realizacja kursów kształcących kierowników projektów, a także uruchomienie studiów podyplomowych Szkoła Project Managerów ® są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy.

Kim jest dobry project manager?

Dobrych project managerów jest jak na lekarstwo, są stale poszukiwani i bardzo dobrze wynagradzani, bo to właśnie od sprawnej realizacji projektu od osobistych kompetencji kierownika projektu, zależy czy przedsięwzięcie zakończy się sukcesem.
Również na poziomie zarządu istotna jest wiedza z zakresu zarządzania projektami. Kadra menedżerska chce wiedzieć, jak monitorować efektywność projektów, czy jak zarządzać pracą kierowników projektów. Kompetencje w tym obszarze mają wpływ na wyniki finansowe całej organizacji. Jeśli projektem opiekuje się osoba bez odpowiednich kwalifikacji, to prędzej czy później będziemy mieli do czynienia z chaosem w harmonogramie, budżecie, zakresie i wymaganiach klienta, co przekłada się bezpośrednio na rentowność przedsięwzięcia.
Project Manager musi umieć nawiązywać relacje, przyjmować ryzyka, pracować w środowisku stałej zmiany, z różnorodnymi oczekiwaniami, godzić różne, czasami sprzeczne interesy, być asertywnym, stanowczym i odważnym, uczyć się na błędach, reagować na zmieniające się okoliczności, których podczas realizacji projektu jest wiele. Dobry PM jest multidyscyplinarny i tego – poza metodyką – wymaga się od zawodowego project managera.

Dlaczego tak trudno znaleźć dobrego PM’a?

Największym problemem jest bezkrytyczne wdrażanie metodyk. Brak doświadczenia i kopiowanie czyichś rozwiązań kończy się zazwyczaj spektakularną porażką. Metodyka i umiejętności techniczne, chociaż ważne, nie są jedynym kluczem do sukcesu. Przyczyna tkwi przede wszystkim w kwalifikacjach. Samo zdanie egzaminu z wybranej metodyki, project managerem nie czyni, a tym bardziej nie zagwarantuje, że taka osoba w ogóle poradzi sobie z otrzymanym zadaniem. Kierownik projektu potrafi poruszać się zarówno w twardych zagadnieniach bezpośrednio związanych z przyjętą metodyką zarządzania projektem, posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu ekonomii i prawa oraz, co nie mniej ważne, sprawnie porusza się po całej gamie zagadnień tzw. miękkich związanych z zarządzaniem zespołem, kontaktami z otoczeniem, negocjacjami, motywacją, zaangażowaniem, rozwiązywaniem konfliktów itd.

Jak zostać projekt managerem?

Sztuka zarządzania projektami, to nauka praktyczna. Łączy ona w sobie doświadczenie zdobywane w kolejnych, coraz bardziej złożonych projektach oraz specyficzne cechy osobowości i odpowiednie ich rozwijanie.
Jako jedną z przyczyn, dla których brakuje na rynku project managerów, analitycy wskazują ograniczoną wiedzę, jak trafić do tego zawodu. Tym bardziej że ścieżka kariery nie jest jednoznaczna. Aby zostać PM’em nie jest konieczne ukończenie specjalistycznych studiów czy szkoleń, jednak ukończenie dobrego programu pozwala poznać odpowiednie narzędzia i nabyć wiedzę, które tę pracę uczynią efektywniejszą. Wiedza, jaka jest potrzebna PM’owi zawiera się w programach wielu, zupełnie różnych kierunków studiów, takich jak: ekonomia, psychologia, zarządzanie, nauki ścisłe. Takie podejście do kształcenia kierowników projektów i zespołów projektowych oraz szefów programów i portfeli projektów jest zgodne z ścieżką certyfikacji International Project Management Association IPMA.

Studia, szkolenia i co dalej?

Realizowane szkolenia oraz studia kształcące project managerów zapewniają dobre miejsce na rynku pracy, a średnie wynagrodzenie kierowników projektu to ok. 12 tys. zł miesięcznie.
Popyt na project managerów tylko częściowo ilustruje popyt na umiejętności z zakresu project managementu w polskich przedsiębiorstwach. Jak podają analitycy, coraz częściej polscy pracodawcy rekrutują profesjonalnych project managerów nie tylko do działów IT bądź do złożonych, trudnych projektów. Rośnie świadomość kierownictwa polskich firm w zakresie konieczności metodycznego zarządzania projektami w różnych działach i na różnych szczeblach organizacji. Metodyczne zarządzanie projektami jest jednym ze skutecznych metod zarządzania, generuje oszczędności, zwiększa zysk, a planowanie jest oparte na uzasadnieniu biznesowym.

Czym jest skuteczne zarządzanie projektami?

Skuteczne zarządzanie projektami są to działania, które łączą w sobie wszystkie aspekty prowadzenia biznesu, które w większym niż zwykle wymiarze są nastawione na maksymalizowanie sukcesu. Organizacje coraz częściej dostrzegają korzyści ze zmiany podejścia procesowego na projektowe i zarządzanie przez cele. Jednak realizacja projektów stała się w dzisiejszych czasach trudniejsza, duża zmienność otoczenia, globalizacja i postęp technologiczny sprawiają, że kierownicy projektów szukają nowych alternatywnych rozwiązań, na przykład stosując metody i metodyki tzw. zwinne. Zarządzanie projektami staje się już nie trendem, a kluczowym elementem strategii organizacji. A myślenie projektowe jest jedną z kluczowych kompetencji przyszłości.

Autor: Joanna Pauly

Szkoła Project Managerów-Szkoła.PM®

sprawdź szkolenie
By | 2018-04-12T10:31:06+00:00 05/09/2017|PM.Blog|0 Comments