//Design Thinking

Design Thinking

1.690,00

Wyczyść

Formularz zgłoszeniowy

PDF DOC
Zapytaj o szkolenie zamknięte

Konsultant

Adam Wyrwa

Dyrektor ds. Szkoleń i Doradztwa

tel. 533 396 864

szkolenia@szkola.pm

Opis

Design Thinking (popularnie tłumaczone jako „myślenie projektowe”), zgodnie z definicją to metoda rozwiązywania problemów. Jest to proces, który łączy w sobie kreatywność i innowacyjność, skupiając się na potrzebach przyszłych użytkowników lub klientów. Powstaje w ten sposób praktyczne rozwiązanie, które jest atrakcyjne, bo skoncentrowane na człowieku.

Sam proces Design Thinking porządkuje w kolejnych krokach narzędzia, które można wykorzystać do stworzenia genialnych rozwiązań. Następujące po sobie działania to:

 • odkryj,
 • definiuj,
 • kreuj pomysły,
 • twórz prototypy,
 • testuj.

Całość poprzedzona jest określeniem wyzwania, z którym chcemy się zmierzyć oraz zbudowaniem zespołu projektowego i zorganizowaniem przestrzeni do pracy. Proces projektowy opiera się na wykorzystaniu określonych narzędzi i współpracy wewnątrz zespołu. Charakterystyczne jest również skupienie się na obserwacji zachowań i potrzeb użytkowników i generowanie na tej podstawie pomysłów. Przeprowadzane jest także prototypownie i testowanie przyszłych rozwiązań, zanim zostaną one wdrożone. W wyniku procesu Design Thinking otrzymujemy funkcjonalne usługi i produkty.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wykorzystywania narzędzi procesu Design Thinking do opracowania założeń usług i produktów.

Zajęcia warsztatowe realizowane w formule „by-the-way learning”. Podczas szkolenia uczestnicy pracują zespołowo nad konkretnymi wyzwaniami i w ciągu 2 dni przygotowują propozycję rozwiązania. W przypadku szkoleń zamkniętych uczestnicy mogą pracować nad konkretnymi tematami związanymi z ich organizacją.

W szkoleniu wykorzystywana jest innowacyjna metoda PM.Robots. Dowiedz się więcej o metodzie.

Program szkolenia obejmuje 16 godzin dydaktycznych

Moduł 1 – Pobudzanie kreatywności

 • czym jest kreatywność i jak ją rozpoznać,
 • jak tworzyć kreatywne zespoły,
 • warunki wspierające kreatywność.

Moduł 2 – Proces Design Thinking

 • kolejne kroki procesu,
 • narzędzia możliwe do zastosowania,
 • działania przygotowuję proces,
 • wyzwanie i brief – zespoły poznają zadanie.

Moduł 3 – Odkrywanie – przygotowanie do badań

 • narzędzia badawcze,
 • mapa interesariuszy – przygotowanie narzędzia,
 • indywidualne wywiady pogłębione – przygotowanie narzędzia,
 • przeprowadzenie badań.

Moduł 4 – Definiowanie

 • zebranie spostrzeżeń z badań,
 • Persona – przygotowanie narzędzia,
 • customer journey map – przygotowanie narzędzia.

Moduł 5 – Kreowanie pomysłów

 • burza mózgów- zasady prowadzenia,
 • generowanie propozycji pomysłów,
 • ocena i wybór obiecujących pomysłów,
 • opis pomysłu – przygotowanie narzędzia.

Moduł 6 – Prototypowanie i testowanie

 • możliwości prototypowania usług i produktów,
 • storyboard – przygotowanie narzędzia,
 • papierowe modele,
 • testowanie z użytkownikami.

Moduł 7 – Wdrażanie

 • dokumentowanie pomysłów – przegląd narzędzi,
 • service blueprint – przygotowanie narzędzia.

W wyniku szkolenia uczestnicy poznają metodę Design Thinking (myślenia projektowego), która łączy w sobie kreatywność i innowacyjność, skupiając się na potrzebach. Powstaje w ten sposób praktyczne rozwiązanie, które jest atrakcyjne, bo skoncentrowane na człowieku. Sam proces Design Thinking porządkuje w kolejnych krokach narzędzia, które można wykorzystać do stworzenia genialnych rozwiązań.

Firma, której pracownicy zdobędą wiedzę na temat Design Thinking może stworzyć wewnętrzne, innowacyjne środowisko do tworzenia nowych usług i produktów, które będą wprowadzane na rynek. Metoda ta może też to być wykorzystania do stworzenia rozwiązań zaprojektowanych przez instytucje publiczne lub organizacji non-profit dla ich klientów. Oferta dopasowana do potrzeb odbiorców, to większe nią zainteresowanie, a co za tym idzie – większe zyski.

Uczestnik po ukończonym szkoleniu będzie umiał:

 • pobudzać kreatywność współpracowników,
 • zaplanować i przygotować proces projektowy,
 • określić kolejne kroki procesu Design Thinking,
 • dobrać narzędzia projektowe odpowiednie do przygotowywanych rozwiązań,
 • wykorzystywać narzędzia w kolejnych krokach projektowych,
 • przygotować koncepcję (założenia funkcjonowania) usługi lub produktu.

Uczestnik po zakończeniu szkolenia będzie znał:

Obszar WIEDZA:

 • etapy Design Thinking,
 • narzędzia i metody Design Thinking,
 • przypadki stosowania.

Obszar  UMIEJĘTNOŚCI:

 • pobudzać kreatywność współpracowników,
 • zaplanować i przygotować proces projektowy,
 • określić kolejne kroki procesu Design Thinking,
 • dobrać narzędzia projektowe odpowiednie do przygotowywanych rozwiązań,
 • wykorzystywać narzędzia w kolejnych krokach projektowych,
 • przygotować koncepcję (założenia funkcjonowania) usługi lub produktu.

Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • promuje postawy kreatywne,
 • promuje lifelong learning w pracy i poza nią,
 • wartościuje innowacyjne metody i narzędzia rozwiązywania problemów i realizacji wyzwań.

Łukasz Szczęsny – dyrektor działu projektowania usług w CODE Design, gdzie jest zaangażowany w rozwój oferty klientów w oparciu o service design oraz w audyty wzornicze.

Od wielu lat prowadzi szkolenia i warsztaty m.in. z wykorzystania narzędzi procesu design thinking, zarządzania zespołami, projektowania prezentacji multimedialnych oraz z tematu grywalizacji. W 2014 r. w Katowicach i w 2015 r. w Gliwicach współorganizował i prowadził warsztaty w ramach lokalnych edycji Design Thinking Week, a w 2015 i 2016 r. w ramach Katowice Service Jam. Współorganizator i koordynator wieczornych spotkań Design Thinking MeetUp Katowice. Od 10 lat pracuje w obszarach związanych z realizacją projektów finansowanych z Unii Europejskiej.

Posiada certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Foundation oraz IPMA D. Ukończył m.in. dwa poziomy szkoły trenerów, a także „Kurs projektowania usług” na ASP w Katowicach oraz „The Greenhouse – service design training” w National Centre for Product Design and Development Research (PDR) w Cardiff.

W wolnych chwilach czyta książki – na zmianę biznesowe i fabularne – słucha muzyki i gra w karty z serii Magic: The Gathering.

Pracował dla takich klientów jak:
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice”, Bank Zachodni WBK, ABB Polska, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Politechnika Śląska, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja na rzecz Inteligentnego Rozwoju.

W 2014 i w 2017 r. w Katowicach i w 2015 r. w Gliwicach współorganizował i prowadził warsztaty w ramach lokalnych edycji Design Thinking Week.

Szkolenie kierowane jest do osób, które chcą tworzyć nowe usługi i produkty lub planują rozpocząć działalność gospodarczą oraz do pracowników działów marketingu oraz R&D, kadry zarządzającej, właścicieli i pracowników MŚP.

Grupa liczy ok. 5-16 osób.

1.Cena szkolenia zawiera:

 • udział trenerów-ekspertów,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
 • konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy.

2.Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych
3.Szkolenie prowadzone będzie w języku polskim.
Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w języku angielskim. 4.
Maksymalna liczba uczestników 16.
W przypadku większej ilości zgłoszeń, wpisujemy na listę rezerwową. 5.
Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0 oraz Standardem Jakości ISO 9001:2015. 6. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
7.Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego:
74 1090 1766 0000 0001 3294 7222 do 7 dni przed terminem szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Dodatkowe informacje

Data

zapytaj o termin szkolenie naszych konsultantów

Możesz lubić także…