//Design Thinking w praktyce projektowej

Design Thinking w praktyce projektowej

630.00

Wyczyść

Opis

Design Thinking (popularnie tłumaczone jako „myślenie projektowe”), zgodnie z definicją to metoda rozwiązywania problemów. Jest to proces, który łączy w sobie kreatywność i innowacyjność, skupiając się na potrzebach przyszłych użytkowników lub klientów. Powstaje w ten sposób praktyczne rozwiązanie, które jest atrakcyjne, bo skoncentrowane na człowieku.

Sam proces Design Thinking porządkuje w kolejnych krokach narzędzia, które można wykorzystać do stworzenia genialnych rozwiązań. Następujące po sobie działania to:

 • odkryj,
 • definiuj,
 • kreuj pomysły,
 • twórz prototypy,
 • testuj.

Całość poprzedzona jest określeniem wyzwania, z którym chcemy się zmierzyć oraz zbudowaniem zespołu projektowego i zorganizowaniem przestrzeni do pracy. Proces projektowy opiera się na wykorzystaniu określonych narzędzi i współpracy wewnątrz zespołu. Charakterystyczne jest również skupienie się na obserwacji zachowań i potrzeb użytkowników i generowanie na tej podstawie pomysłów. Przeprowadzane jest także prototypownie i testowanie przyszłych rozwiązań, zanim zostaną one wdrożone. W wyniku procesu Design Thinking otrzymujemy funkcjonalne usługi i produkty.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE ROZWOJOWYM

W wyniku szkolenia uczestnicy poznają metodę Design Thinking (myślenia projektowego), która łączy w sobie kreatywność i innowacyjność, skupiając się na potrzebach. Powstaje w ten sposób praktyczne rozwiązanie, które jest atrakcyjne, bo skoncentrowane na człowieku. Sam proces Design Thinking porządkuje w kolejnych krokach narzędzia, które można wykorzystać do stworzenia genialnych rozwiązań.

Firma, której pracownicy zdobędą wiedzę na temat Design Thinking może stworzyć wewnętrzne, innowacyjne środowisko do tworzenia nowych usług i produktów, które będą wprowadzane na rynek. Metoda ta może też to być wykorzystania do stworzenia rozwiązań zaprojektowanych przez instytucje publiczne lub organizacji non-profit dla ich klientów. Oferta dopasowana do potrzeb odbiorców, to większe nią zainteresowanie, a co za tym idzie – większe zyski.

Uczestnik po ukończonym szkoleniu będzie umiał:

 • pobudzać kreatywność współpracowników,
 • zaplanować i przygotować proces projektowy,
 • określić kolejne kroki procesu Design Thinking,
 • dobrać narzędzia projektowe odpowiednie do przygotowywanych rozwiązań,
 • wykorzystywać narzędzia w kolejnych krokach projektowych,
 • przygotować koncepcję (założenia funkcjonowania) usługi lub produktu.

KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI

Uczestnik po zakończeniu szkolenia będzie znał:

Obszar WIEDZA:

 • etapy Design Thinking,
 • narzędzia i metody Design Thinking,
 • przypadki stosowania.

Obszar  UMIEJĘTNOŚCI:

 • pobudzać kreatywność współpracowników,
 • zaplanować i przygotować proces projektowy,
 • określić kolejne kroki procesu Design Thinking,
 • dobrać narzędzia projektowe odpowiednie do przygotowywanych rozwiązań,
 • wykorzystywać narzędzia w kolejnych krokach projektowych,
 • przygotować koncepcję (założenia funkcjonowania) usługi lub produktu.

Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • promuje postawy kreatywne,
 • promuje lifelong learning w pracy i poza nią,
 • wartościuje innowacyjne metody i narzędzia rozwiązywania problemów i realizacji wyzwań.

UNIKALNOŚĆ PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

Nowoczesna metoda twórczego rozwiązywania problemów i usystematyzowanego podejścia do procesu kreatywnego jest sama w sobie unikalna. Podczas naszych szkoleń uczestnicy pracują w trybie warsztatowym na konkretnych rzeczywistych problemach, projektując innowacyjne produkty i usługi.

PROWADZĄCY

Łukasz Szczęsny – Absolwent politologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektem europejskim na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Ukończył dwie Szkoły Trenerów – na poziomie podstawowym i zaawansowanym, a także kurs projektowania usług w ASP w Katowicach. Posiada certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Foundation i IPMA D.

Przez ponad 8 lat pracował w obszarach związanych z realizacją projektów finansowanych z Unii Europejskiej. Ponadto w tym czasie zbudował od podstaw zespół, z którym przez 4 lata realizował interesujące przedsięwzięcia. Obecnie pracuje w Biurze Współpraca z Gospodarką i Otoczeniem Instytucjonalnym Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, gdzie w ramach swoich obowiązków zawodowych zajmuje się inicjowaniem współpracy na linii uczelnia-biznes. Zajmuje się projektowaniem i doradzaniem w projektowaniu ciekawych i innowacyjnych usług. W ubiegłych latach prowadził warsztat pokazujący możliwości wykorzystania narzędzi procesu projektowego dla ok. 100 uczestników konferencji pt. „Rozwój e-usług publicznych 2014-2020 w województwie śląskim Podobne potrzeby – wspólne projekty?”. W 2014 roku prowadził warsztaty w ramach katowickiej edycji Design Thinking Week.

Posiada ponad 5-letnie doświadczenie jako trener m.in. z zakresu design thinking, grywalizacji i Prezi prowadzi szkolenia i warsztaty z wykorzystania narzędzi procesu design-thinking, zarządzania zespołami, projektowania prezentacji multimedialnych oraz tematu grywalizacji.

Pracował m. in. dla takich klientów jak:

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice”.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie kierowane jest do osób, które chcą tworzyć nowe usługi i produkty lub planują rozpocząć działalność gospodarczą oraz do pracowników działów marketingu oraz R&D, kadry zarządzającej, właścicieli i pracowników MŚP.

Grupa liczy ok. 5-16 osób.

CEL

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wykorzystywania narzędzi procesu Design Thinking do opracowania założeń usług i produktów.

METODY SZKOLENIOWE

Zajęcia warsztatowe realizowane w formule „by-the-way learning”. Podczas szkolenia uczestnicy pracują zespołowo nad konkretnymi wyzwaniami i w ciągu 2 dni przygotowują propozycję rozwiązania. W przypadku szkoleń zamkniętych uczestnicy mogą pracować nad konkretnymi tematami związanymi z ich organizacją.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

Program szkolenia obejmuje 16 godzin dydaktycznych

Moduł 1 – Pobudzanie kreatywności

 • czym jest kreatywność i jak ją rozpoznać,
 • jak tworzyć kreatywne zespoły,
 • warunki wspierające kreatywność.

Moduł 2 – Proces Design Thinking

 • kolejne kroki procesu,
 • narzędzia możliwe do zastosowania,
 • działania przygotowuję proces,
 • wyzwanie i brief – zespoły poznają zadanie.

Moduł 3 – Odkrywanie – przygotowanie do badań

 • narzędzia badawcze,
 • mapa interesariuszy – przygotowanie narzędzia,
 • indywidualne wywiady pogłębione – przygotowanie narzędzia,
 • przeprowadzenie badań.

Moduł 4 – Definiowanie

 • zebranie spostrzeżeń z badań,
 • Persona – przygotowanie narzędzia,
 • customer journey map – przygotowanie narzędzia.

Moduł 5 – Kreowanie pomysłów

 • burza mózgów- zasady prowadzenia,
 • generowanie propozycji pomysłów,
 • ocena i wybór obiecujących pomysłów,
 • opis pomysłu – przygotowanie narzędzia.

Moduł 6 – Prototypowanie i testowanie

 • możliwości prototypowania usług i produktów,
 • storyboard – przygotowanie narzędzia,
 • papierowe modele,
 • testowanie z użytkownikami.

Moduł 7 – Wdrażanie

 • dokumentowanie pomysłów – przegląd narzędzi,
 • service blueprint – przygotowanie narzędzia.

Dodatkowe informacje

Data

26-27.08.2017, 28-29.10.2017