/, PM.Blog/PM.Tools – Piramida Dilts’a – przydatny model w pracy coachingowej

PM.Tools – Piramida Dilts’a – przydatny model w pracy coachingowej

Modelem w pracy coachingowej może być tzw. piramida Dilts’a zbudowana na koncepcji poziomów logicznych Roberta Dilts’a. Robert Dilts, wiodący trener oraz coach na świecie, w swoim modelu poziomów neurologicznych opisuje, w formie piramidy, poziomy na jakich funkcjonujemy.

Środowisko – otoczenie, w którym funkcjonujemy i na które reagujemy: ludzie, rzeczy materialne, czynniki środowiskowe. Opisując ten poziom odpowiadamy na pytania: Kiedy? Gdzie? Z kim? W jakim otoczeniu wykonujesz swoje obowiązki?

Zachowanie – to poziom behawioralny, opisujący działania, które wykonujemy zarówno jako jednostka (konkretne czynności i zachowania) jaki i w sensie organizacji (procedury). Odpowiada na pytanie: Jak się zachowujesz? Po czym można poznać, że wykonujesz swoje obowiązki?  Jak zachowują się ludzie w Twoim otoczeniu (współpracownicy/koledzy z uczelni)

Umiejętności/możliwości – poziom opisujący strategie jakimi posługujemy się w życiu, sposoby wykonywania zadań, mechanizmy podejmowania decyzji, itd. Odpowiada na pytanie: Co umiesz? Jakie umiejętności są potrzebne, abyś mógł wykonywać obowiązki?

Przekonania/wartości – opisuje te wszystkie idee, które są dla nas ważne i które uważamy za prawdziwe (zarówno te wspomagające jak i ograniczające). Decydują o kierunkach naszej motywacji. Pytanie: Jak myślisz o sobie, świecie i ludziach, np. ze swojego otoczenia?

Tożsamość – przekonania na własny temat, rozumienie samego siebie i swoich działań. Pytania: Kim jesteś?

Misja – nadaje cel i kierunek Twojego życia. Misją może być pomaganie innym, zostawienie po sobie śladu np. poprzez twórczość. Misja nadaje sens wszystkiemu co robimy. Pytania: Jaki jest Twój cel życiowy? Dokąd zmierzasz? Po co to robisz?, Jaka jest Twoja misja?, Jeżeli minie już Twoje życie, co w jednym zdaniu możesz o sobie powiedzieć?, Co chciałbyś, aby o Tobie umieszczono na nagrobku?

Wizja/Duchowość – poziom najwyższy opisujący duchowy wymiar naszego życia. Pytania: Jaką masz wizję swojej przyszłości? Jaki to ma sens? Kto w to jeszcze wierzy?

Piramida Diltsa2

By | 2017-09-06T15:26:33+00:00 30/06/2016|Aktualności, PM.Blog|0 Comments