/PM.HR™
PM.HR™ 2018-01-23T12:52:54+00:00

PM.HR™

Ocena kompetencji / Assessment projektowy (HR)

Badamy predyspozycje członków zespołu projektowego i kierowników projektów na podstawie studium przypadku (case study). Wartością assessmentu jest dopasowanie rzeczywistości projektowej do sytuacji biznesowej firmy, jej wartości oczekiwań. Badamy umiejętności analizy i strategicznego myślenia oraz oceniamy umiejętność znalezienia się w różnorodnych sytuacjach kryzysowych projektu.

Model doskonałości w zarządzaniu projektami

Pracujemy w oparciu o model IPMA PEB. Może on być stosowany do oceny wdrożenia metod zarządzania projektami w konkretnych projektach. Dzięki temu jest dobrym uzupełnieniem sprawdzonych metodyk zarządzania projektami, pomaga ocenić ich użyteczność w kontekście danego projektu oraz powiązać fakt użycia danej metodyki z osiąganymi rezultatami. Model koncentruje się na wzajemnie powiązanych obszarach ocenianych na podstawie cyklu Deminga: ludzie i cele, procesy i zasoby oraz rezultaty projektu.

Szkolenia, studia podyplomowe, kursy

Wykwalifikowaną kadrę stanowią wykładowcy i trenerzy, którzy są specjalistami i ekspertami w swoich dziedzinach. Posiadają odpowiednie certyfikacje i akredytacje oraz długoletnie doświadczenie zawodowe i trenerskie. Kładziemy nacisk na praktyczne wartości szkolenia i korzyści dla uczestników szkoleń. Naszą misją jest wysoka jakość szkoleń i innych usług rozwojowych. Obowiązuje nas Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0.

Doradztwo i mentoring

Chętnie dzielimy się naszym doświadczeniem i realizujemy projekty doradcze. Nasi eksperci na spotkaniu z kierownikiem projektu i członkami zespołu projektowego, pomogą określić etapy realizacji przedsięwzięcia oraz dokonają ewentualnego przeglądu wyników. Tam, gdzie będzie to potrzebne, pokierujemy tworzeniem zespołu czy biura zarządzania projektami w firmie. Zrealizujemy również audyt lub spotkania w kluczowych momentach realizacji projektu lub poprowadzimy go w pełnym zakresie. Produkty projektu zostaną wytworzone na czas, w założonym budżecie i spodziewanej jakości.

Coaching

Coaching polega na wydobywaniu mocnych stron ludzi, pomaganiu im w pokonywaniu osobistych barier i ograniczeń w celu osiągnięcia celu, a także ułatwieniu im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole. Coaching koncentruje się na rozwiązaniu promując rozwój nowych strategii myślenia i działania. Oferujemy sesje dla PM-ów i zespołów projektowych, prowadzone przez profesjonalnych certyfikowanych coachów, a także szkolenie kierowników projektów w zakresie używania narzędzi coachingowych.

Training on the job

To kompleksowa usługa 4w1: szkolenie, doradztwo, coaching i mentoring. Realizowana w najskuteczniejszy ze znanych nam sposobów – na miejscu pracy, na konkretnych przypadkach i problemach, z którymi spotyka się Twój zespół projektowy i organizacja. Stawiamy na jakość i efektywność.

HR w projektach?

Tak! Pomagamy zatrudniać właściwych ludzi, wspieramy rozwój kompetencji kierowników projektów i zespołów projektowych.

Wejdź z nami na WYŻSZY POZIOM!

Kim zatem jest kierownik projektu odnoszący sukcesy? To ktoś, kto konsekwentnie realizuje projekty i osiąga trzy cele: doprowadza do wykonania i przekazania produktów, dba o powstawanie korzyści biznesowych oraz zostawia klientów z uśmiechem na twarzy.

Richard Newton (z książki Skuteczny kierownik projektu)