Kontakt 2017-10-09T09:29:47+00:00

Szkoła.PM Szkoła Project Managerów

ul. Jana Pawła II 13
44–100 Gliwice

właścicielem Szkoła.PM Szkoła Project Managerów jest
APAULY GROUP sp. z o.o.

tel. +48 32 7261134
fax. +48 32 4417837
e-mail:szkolenia@szkola.pm

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000600616
NIP: 6312660927
Regon: 363679810
Wysokość kapitału zakładowego: 112 000,00 zł

nr rachunku bankowego:
60 1090 1766 0000 0001 3219 4366