/Aktualności
Aktualności 2017-09-29T09:05:08+00:00

Studia podyplomowe Szkoła Project Managerów w Wyższej Szkole Humanitas

W czwartek, tj. 2.02 br. rozpoczęły się zajęcia w ramach studiów podyplomowych Szkoła Project Managerów, które Szkoła Project Managerów i APAULY GROUP Sp. z o.o.realizuje we współpracy z Wyższą Szkoła Humanitas. Studia podyplomowe Szkoła Project Managerów to intensywny kurs zarządzania [...]

Szkoła Project Managerów w ramach projektu Project Manager potrzebny od zaraz

Od 9 stycznia br. trwają szkolenia w ramach pierwszej grupy projektu „Project Manager potrzebny od zaraz”. Obecnie 12 zakwalifikowanych osób uczestniczy w kursie przygotowującym ich do zawodu Project Managera. W ramach kursu uczestnicy poznają zasady zarządzania projektami, kosztami w projekcie, interesariuszami w projekcie, zamówieniami, czasem, jakością i zasobami, ryzykiem [...]

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2017 – najważniejsze zmiany

Zainteresowanie przedsiębiorców możliwościami finansowania szkoleń i rozwoju zwiększa się z roku na rok. Co więcej, przy wzrastającej tendencji poszerzania wiedzy i umiejętności wśród pracowników, często oni sami inicjują działania rozwojowe, zgodnie ze strategią określoną przez pracodawcę. Środki Krajowego Funduszu [...]

Ferie z Robotami – Z robotami po skarb piratów

Szkoła Project Managerów zaprasza do udziału w fascynującej wyprawie  „Z robotami po skarb piratów”. Rodzicu zastanawiasz się: jak efektywnie wykorzystać czas wolny naszych dzieci – bawiąc i ucząc?, jak zorganizować im przyjazne warsztaty kreatywne z programowania i robotyki?, jak [...]

Śląska Międzysektorowa Konferencja PIFS #2

14.12 br. odbyła się Śląska Międzysektorowa Konferencja PIFS #2 „2014 – 2020 – wyzwania dla rozwoju edukacji pozaformalnej w województwie śląskim w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej. Tegoroczna edycja była pod hasłem: Jakość w Edukacji. Partnerami i [...]

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Szkole Project Managerów

W ubiegłym tygodniu odbył się IX Światowy Tydzień Przedsiębiorczości pod hasłem „Biznes jest dobry, Przedsiębiorczość jest dobra!”, w ramach którego zorganizowaliśmy 6 warsztatów, wykładów i spotkań. Podjęliśmy temat przedsiębiorczości, kreatywności, przywództwa i prowadzenia biznesu. Spotkali się z Wami eksperci [...]

Zaproszenie na Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Biznes jest dobry, Przedsiębiorczość jest dobra! – pod takim hasłem odbędzie się tegoroczna, dziewiąta już edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Serdecznie zapraszamy na wydarzenia zaplanowane w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości realizowane przez APAULY GROUP i Szkołę Project Managerów. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to [...]

„Kop studnię zanim poczujesz pragnienie” czyli o analizie ryzyka w projektach szkoleniowych – cz. I

Uznany trener, luksusowy hotel, rezerwacje potwierdzone, świetna sala szkoleniowa, doskonale przygotowane materiały, czas posiłków ustalony – wszystko zostało zapięte na ostatni guzik. Szkolenie zakończone, przystępujemy do weryfikacji ankiet poszkoleniowych i natrafiamy na negatywne komentarze ….. Najczęściej uczestnicy szkolenia wskazują [...]

Rekrutacja uczestniczek/uczestników do projektu pn. „Brygada RR”

APAULY GROUP Sp. z o.o. ogła­sza­ nabór uczest­ni­cze­k/u­czest­ni­ków do projektu pn. „Brygada RR” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środków Unii Eu­ro­pej­skiej w ramach Eu­ro­pej­skie­go Funduszu Spo­łecz­ne­go (Pod­dzia­ła­nie 7.1.3 Re­gio­nal­ne­go Programu Ope­ra­cyj­ne­go Wo­je­wódz­twa Ślą­skie­go na lata 2014-2020). Uczest­nicz­ką­/u­czest­ni­kiem projektu może zostać osoba bez­ro­bot­na lub [...]

Rekrutacja uczestniczek/uczestników do projektu pn. „Project Manager Potrzebny od zaraz”

 APAULY GROUP Sp. z o.o. ogła­sza­ nabór uczest­ni­cze­k/u­czest­ni­ków do projektu pn. „Project Manager Potrzebny od zaraz” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środków Unii Eu­ro­pej­skiej w ramach Eu­ro­pej­skie­go Funduszu Spo­łecz­ne­go (Pod­dzia­ła­nie 7.1.3 Re­gio­nal­ne­go Programu Ope­ra­cyj­ne­go Wo­je­wódz­twa Ślą­skie­go na lata 2014-2020). Uczest­nicz­ką­/u­czest­ni­kiem projektu może zostać [...]

Studia podyplomowe Szkoła Project Managerów

Październik tuż tuż, a my czekamy na Was na studiach podyplomowych Szkoła Project Managerów, które realizujemy z Wyższą Szkołą Humanitas. Celem studiów jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji kierownika zespołu/ project managera dla projektów o różnorodnej złożoności, asystentów project managerów i członków [...]

II Kongres Praktyków Biznesu

  Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu oraz Urząd Miejski w Sosnowcu zapraszają na II Kongres Praktyków Biznesu. TERMIN: 20-21 września 2016 r. Kongres jest jedynym tego typu wydarzeniem w regionie, które koresponduje misją oraz celami z Europejskim Kongresem Małych [...]

Jesienna Akademia Project Managera

Serdecznie zapraszamy na Jesienną Akademię Project Managera. Jesienna Akademia Project Managera to przedsmak przed kursami szkoleniowymi, jakie znajdują się w ofercie Szkoły Project Managerów www.szkola.pm oraz w ramach studiów podyplomowych Szkoła Project Managerów realizowanych z Wyższą Szkoła Humanitas w Sosnowcu [...]

XXII Gala Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Gliwicach

3 września br. miała miejsce Gala Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach. Uroczystość odbyła się na terenie Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”, w której APAULY GROUP Sp. z o.o.miała okazję uczestniczyć jako wystawca i organizator konkursu wykorzystując sympatyczne roboty, [...]

Zarządzanie projektem europejskim – bezpłatne szkolenie w Regionalnej Izbie Przemysłowo – Handlowej w Gliwicach

  Szanowni Państwo, Zapraszamy wraz z Regionalną Izbą Przemysłowo -Handlową w Gliwicach do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „Zarządzanie Projektem Europejskim”, które odbędzie się 28 września  br. (termin pierwotny był 29 sierpnia) o godzinie 10:00 w siedzibie RIPH Gliwice przy ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice.Prosimy o dokonanie zgłoszenia  [...]

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie z zakresu Zarządzania Projektem Europejskim w Regionalnej Izbie Przemysłowo – Handlowej w Gliwicach

  Szanowni Państwo, Zapraszamy wraz z Regionalną Izbą Przemysłowo -Handlową w Gliwicach do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „Zarządzanie Projektem Europejskim”, które odbędzie się 29 sierpnia br. o godzinie 10:00 w siedzibie RIPH Gliwice przy ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice.Prosimy o dokonanie zgłoszenia  na adres mailowy organizator@riph.com.pl do dnia 26 sierpnia 2016 r. [...]

Mind mapping

  Mapy myśli pozwalają zerwać z nienaturalnym w istocie myśleniem linearnym, stanowią obrazową manifestację prawideł funkcjonowania naszego umysłu. Rysunek jest pierwotnym i naturalnym symbolem zapisu http://bit.ly/2jYnHf8, dlatego przemawia lepiej do wyobraźni niż słowo. Nasz umysł ma wrodzone skłonność do [...]

Load More Posts